Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Asociace AKU-BAT připravuje společně s odborníky v ČR další unikátní seminář AKUMULACE A FOTOVOLTAIKA VE STAVBÁCH

13. 09. 2023

Seminář je určen architektům, projektantům TZB, bytovým a průmyslovým developerům, odborné i laické veřejnosti, učitelům na odborných SŠ, správcům nemovitostí, zástupcům bytových družstev, starostům obcí a dalším zájemcům o toto téma.

Seminář je rozdělen na tři okruhy témat. V prvním z nich se účastníci dozví, jaká je stávající legislativa a co můžou očekávat za změny v blízké budoucnosti. V této sekci budou rovněž představeny aktuální i připravované dotační tituly v gesci Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Druhá část semináře je zaměřena především na fotovoltaiku. O tom, kdy dává FVE smysl, jak počítat náklady na její pořízení, o technických aspektech instalace FVE na střechy, montážních systémech nebo energy managementu objektů a dalších tématech přednáší přední odborníci ze soukromé i akademické sféry.

Závěrečný odpolední blok je věnován akumulaci. Přednášející budou rozebírat, kdy je vhodné přemýšlet o úložišti energie, jak vybrat vhodný typ a proč má vůbec smysl. Účastníkům představí i reálné případové studie, ekonomický rozbor a představí dnešní technologické možnosti baterií. V neposlední řadě se debata zaměří i na základy plánování, elektroinstalaci a bezpečnostní podmínky.

Přednášet budou:

Jan Fousek, AKU-BAT,

Michal Klečka, GWL/Amvolt,

Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti,

Zdeněk Tříska, Solar Global,

Petr Gaman, PATRIC,

Pavel Hrzina, ČVUT FEL,

Jakub Hrbek, SFŽP,

Ondřej Tomšej, MPO,

Ivan Trup, Microstep Invest,

Radim Gabriš, Fenix.

Celý program a přihlášku naleznete zde.