Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Toyota přichází s převratnou inovací v recyklací baterií

21. 02. 2024

Použité baterie se naplní elektrolytickým roztokem, který umožní snadnější pohyb kladných a záporných iontů pro nabíjení a vybíjení elektřiny. Tato kapalina je však vysoce hořlavá a při nesprávné manipulaci hrozí nebezpečí požáru. Aby se toto riziko eliminovalo, může zařízení elektrolytickou kapalinu destilovat a extrahovat. Tato technika se při běžné recyklaci nepoužívá, což znamená, že baterie musely být spáleny i s tekutinou. Po extrakci kapaliny se články skartují. Zařízení pak třídí a získává zpět zdroje, jako jsou velké kusy obsahující hliník a železo nebo prášek obsahující mnoho vzácných kovů.